Uit de Pers

Zorg over techniek van jonge pianisten

Door onze redacteur MISCHA SPEL

AMSTERDAM, 23 april 2010
Het Nederlands pianotalent heeft het moeilijk.  In de competitie met pianisten van elders blijkt dat die vaak technisch beter zijn onderlegd. 
Om de technische achterstand van Nederlandse pianisten weg te werken, hebben verschillende conservatoria inmiddels speciale jong talentklassen. 
Maar die aanpak blijkt niet afdoende.

Nederland kent een bijzonder rijk aanbod aan concoursen en masterclasses voor jong pianotalent. 
Maar les krijgen op niveau is elitair geworden. 
Willem Brons (72), al veertig jaar docent aan het conservatorium van Amsterdam: “Van een normale muziekschool stroomt vrijwel nooit meer iemand door naar het conservatorium”.

Marcel Baudet, oprichter en directeur van de Young Pianist Foundation: “De drempels bij muziekscholen moesten sinds de jaren zestig omlaag, geijkte beoordelingen zijn afgeschaft, subsidies verlaagd. 
Onze muziekscholen hebben nu een recreatieve taak.  Voor talentontwikkeling is het rampzalig”.

Bas van Bommel won als kind verscheidene prijzen.  “Ik dacht: ik ga het maken”, vertelt hij. 
“Maar wanneer je als 28-jarige in feite beter speelt, vragen concertzalen je niet meer”. 

In Rusland wordt jong talent serieuzer begeleid dan in Nederland. 
Brons: “Russen besteden al bij jonge kinderen meer aandacht aan basale dingen: hoe zit je fysiek in elkaar, hoe zet je je lichaam in voor toonvorming? 
Wie in Rusland na die leerljaren op een conservatorium wordt aangenomen, speelt de programma’s die bij ons voor eindexamens worden gebruikt”.

Nederlandse conservatoria zoeken nu naar docenten die bij kinderen al een goede basis kunnen leggen.
Brons: “Maar zulke docenten zijn er niet zomaar”.

Uit NRC Handelsblad

Reacties

Geef een reactie