Voorwaarden

Lesverband/opzegtermijn

De lesovereenkomst loopt tot onbepaalde tijd door. 
Wil men stoppen met de lessen dan geldt een opzegtermijn van tenminste 4 lesweken.

Ziekteverzuim

Incidentele afwezigheid van de leerling, ook door ziekte, geeft geen aanleiding tot restitutie van het lesgeld.

De gemiste les kan indien de leerling dat wil, in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.

Bij langdurige ziekte, aansluitend méér dan 4 keer, kan 50%  van het lesgeld worden teruggevraagd.

Ziekte docent

De docent heeft het recht 2 keer per cursusjaar wegens ziekte af te bellen, zonder dat er teruggave van lesgeld plaats vindt.

Reacties

Geef een reactie