Piano

De piano is een uniek instrument . Het is niet voor niets dat het wereldwijd op de conservatoria  een verplicht bijvak is voor alle studenten.

De piano is een melodisch, harmonisch en percussief instrument (d.w.z als een slaginstrument) .
Je kan solospelen en een ander of anderen begeleiden.  

En dat in alle muziekstijlen die er bestaan. 
Het is ook het ideale instrument om accoorden en andere theoretische aspecten te leren.

Wetenschappers tonen aan: Muziek maakt slim!

Je wordt echt slimmer van pianoles. 
Keer op keer is via verschillende wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat muziekstudie bij jonge kinderen een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de emotionele ontwikkeling.
 
Door middel van een muziekstudie leren kinderen al jong problemen op te lossen, maar ook een goede studiediscipline te ontwikkelen en zelfvertrouwen te verkrijgen. 

Muziek heeft geen eigen centrum in de hersenen en gebruikt dus vele andere hersengebieden, waardoor nieuwe neurologische verbindingen ontstaan zodat onder andere de verfijde motoriek steeds beter wordt.  Zie ook  www.muziekmaaktslim.nl

Het instrument

Voor een goede muzikale ontwikkeling is een akoestische piano, die in goede staat en gestemd is, het allerbeste. Voor jonge beginners is het uiterst belangrijk dat het mechaniek van de piano regelmatig is.  

Eventueel kan je voor het eerste begin op een aanslaggevoelig keyboard beginnen.  Aanslaggevoelig wil zeggen dat je er hard en zacht op kan spelen.  Er moet ook een 'sustainpedaal' bij zitten. 
Waarschijnlijk zal je heel erg snel het keyboard ontgroeien en aan een echte piano toe zijn. 

Een keyboard of elektronische piano kan nooit in de plaats komen voor een akoestisch instrument.